شرکت پیشگامان صنایع آسیاسرویس ها و خدمات ما


مشاوره

ارائه مشاوره فنی در کلیه پروسه های خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری


نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی کامل محصولات توسط کادر مجرب آلمانی و یا کارشناسان داخلی

گارانتی محصولات

گارانتی یک ساله تعمیر کمپرسورها و تعویض قطعات


تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری تجهیزات در تعمیرگاه شرکت و درصورت لزوم در سایت کارفرما